รับทำคืนพื้นที่ครบวงจร

ในระยะเวลาจำกัด

รับทำคืนตามแบบและรับทำแบบ ASbuilt งานรื้อถอนงานรื้อถอน สะกัดพื้น รื้อฝ้า รื้อผนัง ย้าย-เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง งานตกแต่งปรับปรุง เทปูนปรับระดับพื้น งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานผนัง งานระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ รับแก้ไขและ ย้ายตำแหน่งตู้ไฟฟ้าตามแบบ ระบบท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง แก้ไข-ย้ายตำแหน่ง ระบบ Smoke Detector ระบบ Fire alarm ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ได้งานมีคุณภาพ ถูกต้อง เสร็จตามกำหนด และราคายุติธรรม
รับรื้อบ้าน ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ได้งานมีคุณภาพ ถูกต้อง เสร็จตามกำหนด และราคายุติธรรม

รับรื้อบ้าน, รื้อภายใน, ทำคืนพื้นที่