งานรื้อบ้าน หมู่บ้าน สุดจิตต์นิเวศน์ ท่าข้าม-พระราม2