งานรื้อโรงงาน บริษัทไบเล่คาร์ลิฟอร์เนียโอเรนท์ จำกัด ถ.นนทบุรี 1