งานรื้อภายใน ร้านอาหารokashi ศูนย์การค้าfestival walk